Werkwijze

Om een unit te huren, dient u rekening te houden met:

PARTICULIER

  • Legitimatiebewijs van de contracthouder
  • Een maand huur als borgstelling
  • Eerste factuur te betalen, zijnde maand huur + borgsom + slotkosten.

AANVULLEND VOOR BEDRIJVEN

  • BTW nummer
  • Recent uittreksel KvK (met vermelding van naam gevolmactigde)

VERZEKERING

U dient zelf een inventaris verzekering voor uw goederen af te sluiten. In overleg met uw verzekeringsmaatschappij is het soms mogelijk te volstaan met een (schriftelijke) melding van uw opslag.
Laat u hierover voldoende informeren.

REPARATIES

Het is niet mogelijk in de gehuurde boxen reparatiewerkzaamheden uit te voeren aan uw machines en/of motoren etc.

VOORWAARDEN
Download hier de voorwaarden voor box 1 t/m 8
Download hier de voorwaarden voor box 9 t/m 42